Kontakt

Lindved Vandværk er beliggende Krohaven 8 i Lindved

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i vandværket.

Ved fra- og tilflytning bedes du kontakte kasserer Henrik Meldahl på tlf. 23 46 46 11

Du kan også skrive til Lindved Vandværk på mail: info@lindvedvandvaerk.dk

Ved akut ledningsbrud bedes du kontakte Kim Larsen på tlf. 41 62 35 35