Velkommen til Lindved Vandværk

Her kan i læse ledelses beretning omhandlende årsrapporten 2023
Ledelsesberetning 2023
Årsrapport 2023

💧💧INFO 💧💧

Tirsdag den 27. februar kl. 19:00, afholder Lindved Vandværk generalforsamling i Lindved Sognegård. Der vil være spisning fra kl. 18.30. Tilmelding skal ske på info@lindvedvandvaerk.dk – dagsordenen kan ses i kommende indkaldelse.

I følge §7 i vandværkets vedtægter, er generalforsamlingen selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling, afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsordenen.

Forslag, skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. Januar på info@lindvedvandvaerk.dk 😃

Mvh
Jeres vandværk💧

 


Et vandværk i byen Lindved ved Vejle

Lindved Vandværk holdt stiftende generalforsamling den 19. juni 1915.

Senere blev værket omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar.

Vandværket forsyner i dag 741 forbrugere fra 2 boringer. Der udpumpes årligt 70.165 m3, svarende til ca. 193 m3 pr. dag.

Vandværket er beliggende på Krohaven 8 i Lindved