Velkommen til Lindved Vandværk

Et vandværk i byen Lindved ved Vejle

Lindved Vandværk holdt stiftende generalforsamling den 19. juni 1915.

Senere blev værket omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar.

Vandværket forsyner i dag 741 forbrugere fra 2 boringer. Der udpumpes årligt 70.165 m3, svarende til ca. 193 m3 pr. dag.

Vandværket er beliggende på Krohaven 8 i Lindved